Hệ thống bảo trì network khẩn cấp

Hệ thống bảo trì network khẩn cấp.
  • BQT nhận được email từ bên phía cung cấp máy chủ vận hành có chút trục trặc về mạng nên cần bảo trì gấp vào lúc 16:40 PM đến 17:30 PM ngày 17/12/2021. Nên BQT không thế thông báo sớm với các bạn đang tham gia game.
  • Hiện tại đã bảo trì hoàn tất các bạn có thể đăng nhập game bình thường.

Bonus:

  • Do bảo trì khẩn cấp nên BQT quyết định x2 kinh nghiệm đến hết ngày hôm nay.

Cáo lỗi vì sự bất tiện này cảm ơn.

Không có mô tả ảnh.