Hoàn tất Bảo trì máy chủ 17:00 PM đến 18:00 PM

Hoàn tất bảo trì máy chủ 17:00 PM đến 18:00 PM Ngày 30/10/2021

🔰Nội dung:
➡ Kết thúc sự kiện Ngày phụ nữ việt nam

➡ Cập nhật chuỗi sự kiện halloween: https://hkgh.vn/tin-tuc/chuoi-su-kien-le-hoi-halloween.html

➡ Thay đổi kết cấu vượt ải thất huyền cung (thường).

➡ Cập nhật & Chỉnh sửa 1 số lỗi tồn động trong máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn👉