🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Cách nhận mã Giftcode trong game

Bước 1: Đầu tiền bạn truy cập vào link.

http://id.hkgh.vn/cp/

104

Login: ID & Mật khẩu của tài khoản đã nhận phát code

Bước 2: Click vào Giftcode hình phía dưới hoặc link.

http://id.hkgh.vn/cp/?a=giftcode để lấy mã giftcode

102

Bước 3: Xem giftcode và login game nhập code vào như hình.

103

Lưu ý:

  • Giftcode của tài khoản nào nhận tài khoản đó không nhận được tài khoản khác
  • Giftcode này tối ưu hóa không cần thoát game nhận trực tiếp trong game