Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Cách nhận mã Giftcode trong game
  15-10-20

  Bước 1: Đầu tiền bạn truy cập vào link.

  http://id.hkgh.vn/cp/

  104

  Login: ID & Mật khẩu của tài khoản đã nhận phát code

  Bước 2: Click vào Giftcode hình phía dưới hoặc link.

  http://id.hkgh.vn/cp/?a=giftcode để lấy mã giftcode

  102

  Bước 3: Xem giftcode và login game nhập code vào như hình.

  103

  Lưu ý:

  • Giftcode của tài khoản nào nhận tài khoản đó không nhận được tài khoản khác
  • Giftcode này tối ưu hóa không cần thoát game nhận trực tiếp trong game