Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Hệ thống Sức mạnh Tứ linh
  15-10-20

  1. Giới thiệu hệ thống

  Bạn có thể đánh thức sức mạnh của tứ linh bằng việc thức tỉnh sức mạnh của các vị thần: Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long của vũ khí hoặc áo

  • Sức mạnh của các vị thần sẽ tương khắc lẫn nhau: Huyền Vũ > Chu Tước > Bạch Hổ > Thanh Long > Huyền Vũ
  • Và tất nhiên là trang bị đã đánh thức tứ linh sẽ > trang bị thường
  • Nếu sức mạnh của tứ linh không tương khắc lẫn nhau thì sẽ không có gì xảy ra! (Chu Tước vs Thanh Long hoặc Bạch Hổ vs Huyền Vũ)

  Biểu đồ về mối quan hệ tứ linh

  • Sức mạnh của tứ linh chỉ áp dụng khi PVP.
  • Sức mạnh sẽ được so sánh khi tấn công:
  • Kẻ tấn công sử dụng sức mạnh tứ linh của vũ khí.
  • Kẻ bị tấn công sử dụng sức mạnh tứ linh của áo.
  • Dựa mà việc so sánh sức mạnh của tứ linh để biết sức mạnh tăng hay giảm
  • Trường hợp 2 tứ linh giống nhau thì sẽ dựa vào giai đoạn thức tỉnh để so sánh (Soul)

  Nếu tứ linh của kẻ tấn công > kẻ bị tấn công: Sát thuơng tăng lên 10% ~ 30%.

  Nếu tứ linh của kẻ tấn công < kẻ bị tấn công: Sát thuơng giảm xuống 4% ~ 30%..

  * Ngoài ra, sau khi đánh thức sức mạnh của tứ linh, khi trang bị vật phẩm trên người. Nhân vật sẽ có một số hiệu ứng:

  – Vũ khí:

  – Trang bị:

  2. Đánh thức tứ linh:

  Các linh hồn tứ linh có thể mua từ webshop hoặc thông qua các tính năng trong game.

  3. Thay đổi tứ linh: