Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Hướng dẫn dùng cửa hàng webshop
  15-10-20

  Bài viết này hướng dẫn newbie không biết sử dụng webshop trong game.

  1/Đầu tiên chúng ta truy cập cửa hàng webshop: http://id.hkgh.vn/cp/?a=webshop

  70

  2/ Chúng ta chọn vật phẩm cần mua và vào game gõ lệnh trong game.

  Ví dụ bán muốn mua vật phẩm: Bùa đổi tên có mã số là !mua 125 chỉ cần vào game gõ ngay khung chat

  72

  3/ Sau khi mua thành công bạn sẽ được thông báo và kiểm tra túi trang bị Ctrl + E lên xem vật phẩm mà bạn đã mua.

  73

  Chúc bạn chơi game tại HKGH.VN vui vẻ