[Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Giáng Sinh (2) 2023

☃️☃️Sự Kiện 6: Chiếc Vớ Giáng Sinh☃️☃️

Thời gian bắt đầu: 10:00 AM ngày 05/12 đến ngày 31/12/2023.

🔰Hướng dẫn tham gia:

  • NPC nhận nhiệm vụ: Thảo Tịch Lão Nhân (tại Huyền Bột Phái)
  • Nhận nhiệm vụ: Thu thập chiếc vớ bị mất

🎊 Phần thưởng ngẫu nhiên:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Nước Thánh Exp (1H) Bản đồ kho báu bậc (A) Bản đồ kho báu bậc (B)

☃️☃️Sự Kiện 7: Giáng Sinh An Lành☃️☃️

Thời gian bắt đầu: 10:00 AM ngày 05/12 đến ngày 31/12/2023.

➡️Sau khi có được “Vớ Giáng Sinh” mua thêm “Nón Giáng Sinh” trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 3000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Phúc Vận Phù 15% ~ 25%
Bùa may mắn Bùa An Toàn Tơ nhện vàng
Thủy ngọc kim thạch Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân) Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân)
Trứng thú cưng (Heaven pet) Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa)
Bảo hạp (Nâng cấp) Nước Thánh Exp 30% (24h) Nước Thánh Exp 30% (48h)
Đại chiến thần đan Kim long chỉ thêu(24h) Hộ tâm đan 20%
Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) Bản đồ kho báu bậc (C)
Bản đồ kho báu bậc (S) Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp) Kim Sa
Bí kíp Giả Kim Mãnh Vỡ Giả Kim Ông Già Noel
Kẹo Noel Cây Thông Noel Bông Tuyết Noel
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Trang sức 11x ~ 16x (Ngẫu nhiên)

☃️☃️Sự Kiện 8: Huyền Bí Giáng Sinh☃️☃️

Thời gian bắt đầu: 10:00 AM ngày 05/12 đến ngày 31/12/2023.

➡️Sau khi có được “Vớ Giáng Sinh” mua thêm “Chuông Giáng Sinh” trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 5000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Phúc Vận Phù 20% ~ 25% Trứng thú cưng (Heaven pet) Nước Thánh Exp (72H)
Hộ tâm đan 20% Kim long chỉ thêu(24h) Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp)
Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) Bản đồ kho báu bậc (S)
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp) Kim Sa
Bí kíp Giả Kim Mãnh Vỡ Giả Kim Ông Già Noel
Kẹo Noel Cây Thông Noel Bông Tuyết Noel
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Trang sức 13x ~ 16x (Ngẫu nhiên)

➡️Ngoài ra khi sử dụng “Vớ Giáng Sinh” & “Chuông Giáng Sinh” càng nhiều thì may mắn càng tăng sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên trang sức 160.

☃️☃️Sự Kiện 9: Lung linh sắc màu☃️☃️

Thời gian bắt đầu: 10:00 AM ngày 05/12 đến ngày 31/12/2023.

– Trong quá trình diễn ra Sự kiện Lễ Giáng Sinh 2023.

– Các hiệp khách mặc áo choàng thời trang như sau sẽ được cộng thêm.

  • +10% điểm kinh nghiệm, tỉ lệ rơi vật phẩm khi giết quái.
Noel Phục (Nam)

Lệnh: !xemac 1343 | !mua 1343

Noel Phục (Nữ)

Lệnh: !xemac 830 | !mua 830

Noel Phục (Nam)

Lệnh: !xemac 1347 | !mua 1347

Noel Phục (Nữ)

Lệnh: !xemac 836 | !mua 836

Áo choàng Tuần Lộc say xỉn (Nam)

Lệnh: !xemac 1309 | !mua 1309

Áo choàng Tuần Lộc say xỉn (Nữ)

Lệnh: !xemac 806 | !mua 806

Áo choàng Người Tuyết (Nam)

Lệnh: !xemac 1272 | !mua 1272

Áo choàng Người Tuyết (Nữ)

Lệnh: !xemac 769 | !mua 769

Áo choàng Trượt Tuyết (Nam)

Lệnh: !xemac 1250 | !mua 1250

Áo choàng Trượt Tuyết (Nữ)

Lệnh: !xemac 747 | !mua 747

Áo choàng Trượt Băng (Nam)

Lệnh: !xemac 1249 | !mua 1249

Áo choàng Trượt Băng (Nữ)

Lệnh: !xemac 746 | !mua 746

Ông già Noel(Xanh) (Nam)

Lệnh: !xemac 1183 | !mua 1183

Bà Noel(Xanh) (Nữ)

Lệnh: !xemac 678 | !mua 678

Ông già Noel(Tím) (Nam)

Lệnh: !xemac 1182 | !mua 1182

Bà Noel(Tím) (Nữ)

Lệnh: !xemac 677 | !mua 677

Ông già Noel(Xanh lá) (Nam)

Lệnh: !xemac 1181 | !mua 1181

Bà Noel(Xanh lá) (Nữ)

Lệnh: !xemac 676 | !mua 676

Ông già Noel(Vàng) (Nam)

Lệnh: !xemac 1180 | !mua 1180

Bà Noel(Vàng) (Nữ)

Lệnh: !xemac 675 | !mua 675

Tuần lộc đáng yêu (Nam)

Lệnh: !xemac 1133 | !mua 1133

Tuần lộc đáng yêu (Nữ)

Lệnh: !xemac 629 | !mua 629

Trang phục Noel (Nam)

Lệnh: !xemac 1150 | !mua 1150

Sung Sướng Giáng Sinh (Nữ)

Lệnh: !xemac 646 | !mua 646

Giáng Sinh Vui Vẻ (Nam)

Lệnh: !xemac 1113 | !mua 1113

Giáng Sinh Vui Vẻ (Nữ)

Lệnh: !xemac 609 | !mua 609

Lưu ý:

  • Mọi người nên dùng lệnh “!xemac mã số” trước rồi hãy mua để tránh mặc lên không hiễn thị.
  • Vì có những class nhân vật bên nhà sản xuất họ không thiết kế nên phải xem trước để tránh lỗi.