[Quà Tặng] – Kinh Nghiệm Hỗ Trợ (03.2023)

Cùng trải nghiệm quà tặng kinh nghiệm hỗ trợ từ Yulgang Hiệp Khách

?Đối tượng: 

– Tất cả các máy chủ của HKGHVN

⏰Thời gian áp dụng: 20:00 PM ngày 25/02/2023.

? Nội dung: 

➡ Gia tăng kinh nghiệm x2 exp máy chủ S2 – Bắc Băng Cung (7 ngày đến 06/03/2023) để sắp tới áp dụng cho việc sát nhập 2 máy chủ.

➡ Tăng 500% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp.

  • từ cấp 1, chưa chuyển sinh => cấp 165, chuyển sinh 2.

➡ Tăng 300% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp.

  • từ cấp 110, chuyển sinh 3 => cấp 170, chuyển sinh 3.

➡ Tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp.

  • từ cấp 110, chuyển sinh 4 => cấp 175, chuyển sinh 4.

 

Mọi thắc mắc liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách để được giải đáp nhanh nhất.

!~ Chúc các Hiệp Khách luyện cấp vui vẻ ~