Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 7 ngày 30/12/2023

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 7 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 30/12/2023.

🔶Nội dung:

➡ Cập nhật: [Chuỗi Sự Kiện] – HAPPY NEW YEAR 2024

➡ Chuẩn bị kết thúc: [Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Giáng Sinh (2) 2023

  • Sau bảo trì những vật phẩm còn lại sẽ cho sử dụng đến hết ngày 31/12/2023.

➡ Cập nhật dữ liệu năm mới 2024.

➡ Xóa toàn bộ Quest đã nhận, Iem Quest.

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…