Bảo trì hệ thống máy chủ vào thứ 6 ngày 10/11/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 6 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 10/11/2023.

🔶Nội dung:

➡ Cập nhật hệ thống nâng điểm tiềm năng (mới): Hệ thống Chuyển Sinh Nhân Vật (Mới)

➡ Reset toàn bộ điểm tiềm năng chuyển sinh theo nhân vật.

➡ Khắc phục lỗi hiễn thị kinh nghiệm bị dư 1 số 0 từ cấp 105 trở lên.

  • Có nghĩa là khi bạn cấp 104 bạn giết con quái 103 nhận được 100,000 điểm kinh nghiệm.
  • Nhưng khi bạn lên cấp 105 bạn giết con quái 103 đó thì lại báo nhận được 1,000,000 điểm kinh nghiệm.
  • (Thật chất vẫn nhận 100,000 điểm kinh nghiệm vào nhân vật thôi).
  • Sau khi BQT nghiên cứu và đã khắc phục hiễn thị chuẩn rồi. Chứ không phải giảm kinh nghiệm nhé.

➡ Cập nhật kiểm soát dame toàn bộ nhân vật (lúc trước tắt đi quên bật lại khiến cho dame mất kiểm soát).

➡ Và 1 số cập nhật khác…

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

➡ Ngoài ra kênh 6 chỉ là kênh điều chỉnh thử nghiệm, Sẽ có 1 số tính năng được BQT cập nhật & loại bỏ không áp dụng. Cho nên các bạn trải nghiệm & theo dõi. Nếu chổ nào cảm thấy chưa hợp lý thì nhắn tin vào Fanpage góp ý thêm cho BQT để kiểm tra và cập nhật điều chỉnh cho phù hợp nhất trong quá trình bôn tẩu trải nghiệm tốt hơn nhé.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…