🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ 17:00 PM đến 18:00 PM

Bảo trì máy chủ 17:00 PM đến 18:00 PM Ngày 05/11/2021

🔰Nội dung:
➡Thay đổi điều chỉnh gia tăng tỉ lệ Drop.

➡ Thay đổi cách tính dame def cân bằng khi PK các class thử nghiệm (mới).

➡ Fix lỗi Boss Halloween Bí đỏ ma quái bị dồn 1 vị trí.

➡ Tham Hoạt động săn tìm “Thương Nhân Bí Mật” (sẽ cập nhật bài viết chi tiết sau).

➡ Fix điểm tiềm năng gân cốt relog bị mất.

➡ Tối ưu tinh chỉnh thêm cho máy chủ…vv

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn👉