Bảo trì máy chủ thứ 2 ngày 11/09/2023

📣📣Bảo trì máy chủ thứ 2 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 11/09/2023.

🔶Nội dung:

➡ Mở giới hạn guild cấp 7 lên cấp 10 theo điểm số cống hiện như sau: 

https://hkgh.vn/huong-dan/chuc-nang-phan-cap-guild-phan-thuong.html

➡ Khắc phục lỗi mời người khác gia nhập bang không hiễn thị lời mời.

➡ Điều chỉnh cân bằng dame 1 số Class.

➡ Khắc phục lỗi 3 khí công thần nữ gây dame to.

  • Do đợt trước thử nghiệm có chỉnh nhầm 3 khí công xdame nên gây ra lỗi dame.

➡ Thử nghiệm khắc phục lỗi lâu lâu bị lag xác quái chết không biến mất trong Thất Huyền Cung.

➡ Cập nhật thuộc tính cường hóa trang sức 160 bị ẩn.

➡ Tăng thời gian Event Quốc Khánh đến 25/09: [Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Quốc Khánh 2/9

➡ Cập nhật tính năng tự động tắt client khi login ở ngoài Autoupdate bị sai Tài khoản & Mật khẩu.

➡ Cập nhật tính năng Cấm chat người chơi.

  • Khi bị BQT khóa chat trong game bạn sẽ không dùng lệnh hay thao tác bất cứ gì ở khung chat ingame.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

 

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…