Bảo trì máy chủ Thứ 2 ngày 17/04/2023

📣📣 Bảo trì máy chủ thứ 2 17:30 PM đến 18:00 PM ngày 17/04/2023.

?Nội dung:

➡ Kết thúc [Sự kiện] – Giải Nhiệt Nắng Nóng 27/03/2023

➡ Cập nhật hiệu ứng chuyển sinh 7.

➡ Chỉnh lại rate thức tỉnh 1 lên 5 100%.

➡ Cập nhật 1 số chuẩn bị cho Đại Lễ 30/4 và 1/5, giỗ Tổ Hùng Vương 2023.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..