🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ thứ 5 ngày 31/08/2023

📣📣Bảo trì máy chủ thứ 5 16:30 PM đến 17:40 PM ngày 31/08/2023.

🔶Nội dung:

➡ Kết thúc: [Chuỗi Sự Kiện] – Ngưu Lang Chức Nữ (08.2023)

➡ Cập nhật: [Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Quốc Khánh 2/9

➡ Cập nhật hiễn thị ngày giờ của Pill (Tháng).

➡ Thay đổi tên 1 số vật phẩm cho chuẩn như sau:

  • Kim cương thạch (Xuất trần) -> Kim cương thạch (Huyền thoại).
  • Hàn ngọc thạch (Xuất trần) -> Hàn ngọc thạch (Huyền thoại).
  • Nước Thánh Exp (1 ngày) -> Nước thánh Exp (24H)
  • Nước Thánh Exp (3 ngày) -> Nước thánh Exp (72H)
  • Nước Thánh Exp (7 ngày) -> Nước thánh Exp (168H)
  • Chí tôn hỏa dương đơn (3000 võ huân tại bình thập chỉ) -> Chí tôn thủy dương đơn.

➡ Cập nhật pill mới Chí tôn hỏa dương đơn vào Shop@.

➡ Cập nhật 1 số áo choàng (Nam, Nữ) mới vào Shop@.

➡ Xóa toàn bộ Quest, Item Quest đã nhận.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

 

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…