🌈🚢LỄ HỘI MÙA HÈ🌞☁️

🏖Mùa Hè Rực Rỡ🏝

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ từ 14:00 đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 7 14:00 PM đến 17:00 PM ngày 23/07/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Cập nhật sự kiện: https://hkgh.vn/su-kien/su-kien-thu-thap-chu-hiep-khach-viet-nam.html

➡ Tiếp tục tăng tỉ lệ kinh nghiệm Quái s2. Băng Băng Cung lần 2.

➡ Cập nhật điều chỉnh drop kho báu giá trị hơn.

➡ Thay đổi phó bảng thất huyền cung ảo mộng (không yêu cầu chuyển sinh).

➡ Điều chỉnh HP máu của Đao Kiếm Tiếu phù hợp với S2. Bắc Băng Cung.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..

Block "hearder_noel" not found