Bảo trì máy chủ từ 16:00 PM đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 4 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 02/11/2022.

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Khắc phục lỗi load tóc thẫm mỹ viên người khác không nhìn thấy.

➡ Cập nhật hiệu ứng cánh khi cường hóa +15 (Vũ khí, Áo, Giáp, Tay, Chân).

➡ Khắc phục tình trạng bị delay skill (do đợt trước BQT ẩn code check đi quên bật lại) gây ra giật lag server.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..