Bảo trì máy chủ từ 17:00 PM đến 18:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 2 17:00 PM đến 18:00 PM ngày 03/10/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Nâng cấp chuyển dữ liệu máy chủ.

  • Do một số anh em có tình trạng bị mất kết nối nên BQT nâng cấp máy chủ và chuyển sang máy chủ mới để khắc phục tình trạng này.

➡ S2 Bắc Băng Cung: Cập nhật ngọc mới tại map bộ lạc tà thần

➡ Cập nhật Dị thanh âm (Cầm Sư) đánh Aoe hiệu ứng sẽ tính cho quái giống dzogame.

➡ Xóa toàn bộ Item Quest, Quest đã nhận.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..