Hoàn tất Bảo trì máy chủ từ 16:30 đến 17:30 PM

Bảo trì máy chủ thứ 7 16:30 PM đến 17:30 PM ngày 02/07/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Cập nhật chuẩn 1 số lệnh giá cash, gold chưa update.

➡ Cập nhật chuyển class Tử Hào và Thần Nữ.

➡ Chỉnh sửa lỗi vũ khí quyền sư +13 trở lên không tăng 4kc.

➡ Thay đổi điều chỉnh ninja:

  • Ninja debuff skill thăng chức cột 3, thăng thiên cột 1 khi train quái đánh thường sẽ Aoe từ 3 ~ 4 con.
  • Nhưng khi debuff skill aoe quái buff tốc sẽ không tác dụng. Buff tốc ninja chỉ tác dụng với PK người.

➡ Chỉnh sửa lại thuật toán 1 số class bị tính nhầm chia thành nhân khiến cho 1 số class dame aoe to hơn dame thường không chia.

➡ Chỉnh sửa cần bằng dame aoe 1 số class bị chia nhiều quá so với dame thường.

➡ Cập nhật hoạt động về sau vào kênh 1 S2 bắc băng cung.

➡ Cập nhật chỉnh sửa nhiều vấn đề liên quan máy chủ….vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..