Hoàn tất bảo trì vào lúc 18:10 ngày 17/05/2021

📢📢Hoàn tất bảo trì máy chủ Nam Minh Hiệu
⏰Thời gian bảo trì hoàn tất: từ 17:55 đến 18:10 PM ngày 17.05.2021
🔰Nội dung bảo trì:
➡Thu hồi ngọc nhiệt huyết thạch mm2 những ai train nhặt mm2 sẽ thành mm1 (Server chỉ cho tối đa mm1).
➡Thay đổi lại hệ thống sử dụng pill khóa & không khóa
* Tách riêng pill khoa & không khóa ra từ nay sử dụng sẽ không bị dồn pill “không khóa” vào pill khóa nữa nhé. Sử dụng vẫn tăng tác dụng như bình thường nhé.
➡Tối nay 20:00 sẽ khai mở tham gia Thế lực chiến tại Kênh 4 (tạm thời).
➡Cập nhật thêm bùa hoán đổi thú cưng tại Webshop.
➡Thêm pill thời trang vào NPC Kim hương ngọc.
➡Cập nhật điều chỉnh các lỗi nhỏ để ổn định.
➡08:00 AM sáng ngày 18.05.2021 khai mở “Kênh tân thủ”
hỗ trợ x100% kinh nghiệm từ level 1 đến level 60. Để anh em vào sau kịp theo các anh em phía trước
Chúc toàn thể gamer tại HKGH.VN online vui vẻ cảm ơn❤️