🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

[Sự Kiện] – KHOAI LANG NƯỚNG

Xe Nướng Khoai Lang sẽ xuất hiện tại Thành Huyền Bột

⏰Thời gian bắt đầu:

  • từ 17:00 PM ngày 17/01 đến ngày 10/02/2023.

Trước tiên các Hiệp Khách cần phải Đốt Lò Lửa, và để có lửa thì cần cải phải có Củi

Củi Đốt Lò Tỉ lệ rớt 10%
Khoai Lang (Sống) Tỉ lệ rớt 1%
(Có thể mua thêm ở cửa hàng webshop)​
  • Xe Nướng sẽ có khói trắng xung quanh
  • Lửa sẽ tồn tại trong 3 phút

Sau đó thì đem Khoai Lang (Sống) đến Xe Nướng để tiến hành nướng khoai.

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Danh Sách Phần Thưởng
Võ Huân Ngẫu Nhiên 5000~10000 Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân) Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân)
Triệu Hồi BOSS Hồng Bao Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Bảo hạp (Trang sức)(Siêu Cấp)
Khoai Lang Nướng (Cháy Khét)

(Kinh nghiệm tăng 10%)

Khoai Lang Nướng (Chín Tới)

(Kinh nghiệm tăng 20%)

Khoai Lang Nướng (Cực Phẩm)

(Kinh nghiệm tăng 30%)