Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 7 ngày 25/05/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 7 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 25/05/2024.

🔶Nội dung:

➡ Nội dung sẽ cập nhật sau bảo trì…

➡ Reset Điểm Tiềm Năng & Cập Nhật: Hệ thống Chuyển Sinh Nhân Vật (Mới)

➡ Thay đổi phần thưởng PB: Thất Huyền Cung

➡ Gộp: 5 loại Bảo hạp: (Cường hóa), (Bùa may mắn), Nâng Cấp, Tập hồn thạch, Tiến Hóa:

  • 5 Bảo hạp gộp thành 1 Rương (Ngẫu Nhiên)

Danh sách (ngẫu nhiên):

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Bùa ngọc thúy vũ khí Bùa ngọc thúy trang bị Bùa thủy tinh vũ khí
Bùa thủy tinh trang bị Bùa ngọc thúy vũ khí chân Bùa ngọc thúy trang bị chân
Bùa trang sức 1~3 PVP 15% -> 25% Bùa nâng cấp (thú nuôi)
Bùa nâng cấp (Thú nuôi)(Thần) Bùa An Toàn Hạ cấp tập hồn thạch
Trung cấp tập hồn thạch Bùa may mắn Tơ nhện Vàng
Thủy Ngọc Kim Thạch Tơ nhện vàng(Chân) Thuỷ ngọc kim thạch(Chân)

➡ Cập nhật Thú Nuôi (hoàn chỉnh):

  • Khắc phục Học võ công cột 2 (không lưu), (Thú nuôi không thi triễn Võ Công), (Trang bị level 75 tại NPC Tiểu Hương).

➡ Sau bảo trì 25/05 Nước Thánh Exp

  • Từ dạng Giờ chuyển sang dạng Ngày (theo đúng chỉ tiêu đề ra sử dụng).

➡ Reset toàn bộ võ công Hàn Bảo Quân

  • Tặng kỹ năng 50,000,000 điểm thăng chức và 5000 điểm thăng thiên

➡ Chỉnh sửa, Cập nhật 1 số hiễn thị, lỗi nhỏ trong game…vv

➡ Bảo trì, Bảo dưỡng máy chủ.

➡ Khắc phục lỗi treo nhiều account bị lỗi Run Time C++ thì tải file về cài đặt: BẤM VÀO ĐÂY TẢI FILE C++

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…