🌈🚢LỄ HỘI MÙA HÈ🌞☁️

🏖Mùa Hè Rực Rỡ🏝

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 2 ngày 16/10/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 2 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 16/10/2023.

🔶Nội dung:

➡ Hoàn thiện tối ưu tính năng (Sư Đồ): https://hkgh.vn/huong-dan/tinh-nang-he-thong-su-do.html

➡ Cập nhật Thú Nuôi (Có thể luyện cấp khi giết quái, hiễn thị thêm thông tin lên thú nuôi).

➡ Cải thiện tối ưu hệ thống mượt hơn (giảm lag).

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…

Block "hearder_noel" not found