Tri Ân Sư Đồ
ngày 20.11.2022

Bảo trì định kỳ thứ 2 hàng tuần 16:55 PM đến 17:00 PM

📣📣Thông báo: Bảo trì định kỳ 5 phút
⏰Thời gian bắt đầu từ: thứ 2 hàng tuần 16:55 PM đến 17:00 PM

🔰Nội dung:
➡ Hệ thống network bảo trì định kỳ.
➡ Bảo trì định kỳ & tối ưu cho máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn👉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.