🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì định kỳ thứ 2 hàng tuần 16:55 PM đến 17:00 PM

📣📣Thông báo: Bảo trì định kỳ 5 phút
⏰Thời gian bắt đầu từ: thứ 2 hàng tuần 16:55 PM đến 17:00 PM

🔰Nội dung:
➡ Hệ thống network bảo trì định kỳ.
➡ Bảo trì định kỳ & tối ưu cho máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn👉