🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì hệ thống máy chủ vào thứ 3 ngày 10/10/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 3 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 10/10/2023.

🔶Nội dung:

➡ Hoàn thiện tối ưu tính năng (Sư Đồ): https://hkgh.vn/huong-dan/tinh-nang-he-thong-su-do.html

  • Khắc phục tình trạng giết quái không lên điểm cống hiến.

➡ Cải thiện tối ưu hệ thống mượt hơn.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

💠Bonus:

➡ x2 kinh nghiệm sau hoàn tất bảo trì đến hết ngày thứ 3 ngày 10/10/2023.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…