🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ thứ 2 ngày 21/08/2023

📣📣Bảo trì máy chủ thứ 2 10:40 PM đến 10:45 AM ngày 21/08/2023.

🔶Nội dung:

➡ Khắc phục lỗi gây lag nhân vật.

➡ Khắc phục lỗi Auto offline.

➡ Cập nhật thêm lệnh xóa pill giờ & tháng theo từng pill.

  • Sẽ có bài viết riêng trên trang chủ để xem lệnh & chi tiết cho anh em dễ đọc.

➡ Thay đổi lệnh:

  • !delpill -> !delpillall
  • !delpillthang -> !delpillthangall

💠Bonus:

➡ X2 kinh nghiệm sau bảo trì đến hết ngày thứ 4 ngày 22/08/2023.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…