🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ 16:00 PM đến 16:30 PM

Bảo trì máy chủ 16:00 PM đến 16:30 PM Ngày 11/12/2021

🔰Nội dung:

Kết thúc sự kiện 20.11 đến hết ngày 10/12/2021:

Thay đổi hệ thống hiệu ứng áo choàng & hiệu ứng chuyển sinh:

  • Khi sử dụng sẽ hiệu ứng sẽ pack thẳng vào áo choàng.
  • Khi sử dụng sẽ hiệu ứng sẽ pack thẳng vào chuyển sinh.
  • Đổi với những hiệu ứng cũ các bạn đang dùng vẫn bình thường đến khi hết thời gian thì mới sử dụng được & áp dụng theo hình thức mới.

Thay đổi hiệu ứng huy hiệu chuyển sinh áp dụng cho Cung & Diệu Yên:

  • Sẽ có huy hiệu & thuộc tính riêng cho 2 class này không cần phải sài mũi tên.
  • Sau này muốn sử dụng hiệu ứng tháng bắt buộc phải sài huy hiệu chuyển sinh mới dùng được.

Reset all Quest:

  • Tất cả vào nhận Quest lại từ đầu nhé.

Bảo trì, bảo dưỡng máy chủ….

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn