Bảo trì máy chủ nhanh 5 phút Chủ nhật ngày 03/09/2023

📣📣Bảo trì máy chủ chủ nhật 16:55 PM đến 17:00 PM ngày 03/09/2023.

🔶Nội dung:

➡ Khắc phục lỗi dùng lệnh !doiaochoang bị khóa tài khoản.

➡ Khắc phục lỗi ấp trứng Hevenpet bị khóa tài khoản.

➡ Cập nhật vật phẩm mới chuyển đổi Áo choàng Guild vào “Đạo Cụ” Shop@.

➡ Cập nhật Xuyên Châm Dẫn Tuyến tại Kim Hương Ngọc.

➡ Lượt bỏ 1 số lệnh (Lệnh nào là không bị loại bỏ).

https://hkgh.vn/huong-dan/huong-dan-chi-tiet-cac-lenh-trong-game-help.html

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

 

🔶Tạm thời hủy 2 chức năng này chưa cập nhật được:

➡ Mở giới hạn guild cấp 7 lên cấp 10 theo điểm số cống hiện như sau: 

https://hkgh.vn/huong-dan/chuc-nang-phan-cap-guild-phan-thuong.html

➡ Đổi nhân vật -> chọn Quay lại từ bây giờ có thể nhập tài khoản, mật khẩu (không phải tắt luôn client).

 

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…