[Thư] – Gửi lời xin lỗi toàn thể hiệp khách

Lời nói đầu tiên thì cho tôi gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khách hàng đang đồng hành tại HKGH.VN.

1.Vào thẳng vấn đề là hôm nay mình có tiến hành: Bảo trì máy chủ Thứ 3 ngày 01/08/2023.

  • Nhưng có vài sơ xuất nhỏ nên gây ra tình trạng ảnh hướng khá nghiệm trọng đến dữ liệu, mà không thể xữ lý được.
  • Nên mình quyết định phục hội lại dữ liệu lúc bảo trì 17:00 PM ngày 01/08/2023.
  • ID tài khoản, @cash, nhân vật game…vv toàn bộ (sẽ được phục hồi lại toàn bộ lúc 17:00 PM ngày 01/08/2023).

2.Có nghĩa là những thao tác trong game, ví dụ như (tạo nhân vật, mua @shop, đổi thông tin tài khoản..vv toàn bộ)

  • Từ lúc bảo trì hoàn tất là 17:00 PM đến 21:00 PM ngày 01/08/2023 sẽ không tính & không lưu.

3.Đây cũng là lỗi là trách nhiệm của mình nên mình sẽ gửi tặng toàn bộ mọi người như sau:

  • 🎁 x2 Kinh nghiệm toàn bộ máy chủ lúc 00:00 AM ngày 02/08/2023 đến hết ngày.
  • 🎁 GiftCode: XINLOIHIEPKHACH (Thời hạn nhập giftcode 06:00 AM đến hết ngày 02/08/2023)

Chân thành xin lỗi toàn bộ mọi người vì sự bất tiện này.

Bên mình đã xữ lý và khắc phục xong. Mọi người có thể đăng nhập game và tiếp tục game.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage để được giải đáphttps://www.facebook.com/HKGHVNOffcial/