Bảo trì máy chủ Thứ 5 ngày 28/09/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 5 05:30 AM đến 06:00 AM ngày 28/09/2023.

🔶Nội dung:

➡ Cập nhật [Chuỗi Sự Kiện] – Đêm Hội Trăng Rằm 2023

➡ Cập nhật [Sự Kiện] – Thỏ Ngọc Xuất Hiện

➡ Cập nhật [Tính Năng] – Giả Kim Thạch “Ngọc Phỉ Thúy”

➡ Khắc phục Bùa đổi tên (Không cập nhật tên mới cho đối phương kết hôn).

➡ Cập nhật Lọc nhặt (Pickup), tự Gửi/Nhận tặng hoa hồng Auto Offline

https://hkgh.vn/tin-tuc/gioi-thieu-tinh-nang-auto-offline.html

➡ Khắc phục lỗi ghi nhận lịch sử mua Shop@ (lúc có lúc không).

➡ Khắc phục lỗi hiễn thị nhìn thấy Class Cầm Sư đang train đứng (Vận công).

➡ Cập nhật kích hoạt hiệu ứng tháng Võ huân:

  • Võ huân 8 (1,500,000) khởi tạo -50,000 Võ huân (nhận hiệu ứng 30 ngày).
  • Võ huân 9 (5,000,000) khởi tạo -150,000 Võ huân (nhận hiệu ứng 30 ngày).

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

 

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…